הזמן פנוי - האם אתה פנוי ?!

כעת (זמן הקורונה) הפניות הגיעה... אתה פתאום לא מוכן...

רמב"ם : בימי המשיח, תהיה פניות לחיי תורה וחכמה, ולדעת את ה'.

דןד המלך - ואני תפילה

שולחן ערוך/הלכות תפילה : "להסיר כל מחשבות טורדות"/"יפנה ליבו מכל המחשבות"

איך מגיעים לפניות זו ?!

(בחלק הבא...)

קורונה בהקשב