הכנה לשבועות

כל דבר בקדושה צריך הכנה והזמנה - תביא את עצמך - ליבך

ברכת שלום - "לקוות לזכות להן..." השתוקקות - חסרון - תפילה

לחדש את החסרון - כדי ליצור כלי, שהחג ישפיע עליך, התחדשות בקשר עם עצמך...

להיות מוכן לקבל את התורה... כל אחד לפי הכלי שלו...

ליבי חלל בקירבי - מפנה מקום ע"מ לאפשר למשהו חדש להיכנס

א' בסיוון - הגענו לסיני, וכעת המתן...

אבדת בת מלך - שוכב בזווית וממתין - נותן לגילוי להגיע אליו ולא לדרוש את הגילוי...לבוא כמקבל

כל דבר בקדושה צריך גבול - במידה לא יותר מידי...ספרתם לכם - עפ"י המידה שלכם

מתן תורה - מטרה

בשביל מה אנחנו עם חופשי בארצנו ?!

ממלכת כהנים וגוי קדוש - התגלות הקדושה העצמית והכללית - המהות הנשמתית - ואותה נחייה

עצרת - עוצר בתוכו את כל מה שעברנו מיציאת מצריים

להגיע לחרות פנימית - יצאנו (בחיצוניות) ממצריים אך היא נשארה בקירבנו.

שבועות - אור הכתר - מגיע לכלים שלנו...הבנה מתוך פנימיותך...

@$...ניגון לוקח את הלב....@$

רמח"ל - גילוי סודות ההשגחה והמצוות

הורדת המסך בין גילוי האלוקות לבריאה

להתחזק בערך העצמי - שהוא מהבחירה העליונה, מצוות - גילוי שלו דרכינו.

ברכת שלום - שומעים את הקולות - הרגשת הלב לדברים הטובים שנתן הקב"ה - הרגשת הלב בקב"ה

ועל זה צריך להתגעגע...הרגשת בן מלך - בני בכורי ישראל - להרגיש זאת.

אתה אהוב ורצוי - לחוש מבפנים - לא הבנה - לא לפי מעשיך ומחשבותיך....

המציאות הפנימית שלך, יותר גדולה מהעליות והירידות שלך... מתנת חינם

לבכות להרגיש את האמת הזו לפחות פעם אחת.... פתח ליבנו בתורתך

הטוב והמטיב - תחושת תענוג בחיי

רואים את הקולות - בזמן שיש הרגשת הלב, זה מספיק כראייה ממש

כי רק הלב - זהו האדם

הזיופים הם חיצוניים למהות שלך - אתה קדוש וטוב באמת

להעיז להרגיש.

העם רואה את הקולות/טללי חיים - עומק געגועי הנשמה - זה המילוי הרוחני - געגועים (יצירת כלי)

מסירות נפש - הקשבה - למסור את הידיעות שלך - קבלת התורה - לבוא פנוי - קדושת הדומייה - אנוכי ה' אלוקיך

 לחוש מה עולה בקירבך...ללמוד בחשק והתלהבות... טוב ללמוד מעט בכוונה מהרבה ללא כוונה...

אור הכתר - מגיע במקווה

לילה קדוש - ליל פנימיות של תורה של מהותך - גילוי לב - לקבל את עצמך - אתה בחרתנו מכל העמים - אל תחליטו לה' מה קבלת התורה שלכם - תהיו מוכנים לקבל...

אין עוד מלבדו...

לחיות מבפנים-טירת צבי