חלון לתפילה - מתכון תפילה מאת רחלי וינשטוק . איך החלון יכול להוות פתח לתפילה. פתח אל הקב"ה, אל השמים ואל עצמינו.

סרטון זה צולם בימי הקורונה בהם שהיתי בבידוד בחדרי במשך חמישה ימים.