כשבמַקום אין מקום,
מחד
כשהמקום שלנו עולה על גדותיו
כשהמקום
צפוף ורועש ולוחץ
או כשהמקום שלנו חלל ריק ובודד
ושקט שאין ממנו חדר בריחה
ומאידך
כשהקב"ה מחזיר אותנו בכח לתוך המקום שלנו, לתוך הבית, או החדר, עם כל מי ומה שנמצא בתוכו, שאולי שכחנו, שאולי נשוב

אין מקום
יש מקום

מתכון 'הקובע מקום לתפילתו' מאת רחלי וינשטוק