"חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת" את חבורת התפילה אנחנו פותחות בבוקר עם הכנה לתפילה. שבע שנים שאני מנחה חבורות תפילה, יש הכנה אחת לתפילה שחביבה עלי יותר מכולן, המשך שעשיתי לעבודת ה"השקטה" של האדמו"ר מפיאסצ'נה הי"ד. את הניגון של האדמו"ר למדתי מהרב תמיר גרנות. וזה ניסיון להביא לעין המצלמה טעימה קטנה של חווית ההכנה לתפילה. ברקע שרות חבורת התפילה בגבעות, על הגיטרה- סיגל אברהם. להרחבה על ההשקטה ועל ההכנה לתפילה עם הניגון- https://www.lifnim.co.il/?post_type=l...