ארבעת היסודות אש רוח מים עפר מתבטאים בזמן ובנפש.עיון בתניא פרק א.