לרב קוק פירוש יחודי למושגים:אור ישר ואור חוזר הלקוחים מכתבי הארי ומוסברים על ידי הרמח"ל.

שיעור קצר המתמצת תובנות רחבות