הקדמה מהפרשה - וירא

יצירת רשימה טובה בנפש,

שיכולה להחיות עצמו תמיד...

התגלות נצחית מול רישומי חסימה חולפים

למצוא בעצמי עם הנשימה

עבודה 20 דק.

עבודה פנימית