רש

post_audio
לפני 9 חודשים

פרשת השבוע, ע"פ רש"י ומהר"ל מפראג.

למה התורה מזכירה עוד הפעם שרבקה היתה בת בתואל ואחות לבן? 
ולמה צריך לפרט את שלושת הדברים, ולא מספיק לומר שהיתה בת רשע?

רש"י פרשת תולדות…

post_audio
לפני 9 חודשים

שיעור בנושא הגמלים של אברהם. השפעת הצדיק על ממונו. 

מה ההבדל בין הגמלים של אברהם לבין חמורו של רבי פנחס בן יאיר? 

רש"י פסוק י – החמורים זמומים

(י) מגמלי…