בבא-בתרא

post_text
לפני 3 שנים

במסכת בבא בתרא (פד.) מופיע קטע קצר וחידתי.

 

ברקע המשנה (פג:) העוסקת ביכולת המוכר והקונה לחזור בהם מעיסקה. היא דנה במקרה של חיטה שנמצאה שונה מהמובטח:

"שחמתית ונמצאת לבנה…