חוקת

post_audio
לפני 4 שנים

פרה תמימה - מעבר בין דור המדבר לדור א"י

חזרה ליסודות התורה - סיפור אלוקי מעבר לטעם ודעת

יציבות האדם תלויה בפנימיותו - עיקר הידיעה שלא נדע

אני מנסה להשיג - אבל זה רחוק ממני -…

post_audio
לפני 5 שנים

ניגון ואיזון של עבודה פנימית

בעניין הגבהות - הקטנות והגדלות בקדושה

הגבהות מטהרת את הטמאים והרחוקים שבתוכך - 

עכשיו כשהתרחקת ->…

post_audio
לפני 5 שנים

חוקה - גזרה בלא טעם

אין לערער/להרהר על כל המצוות

איך אתה יודע שאתה מתקדם - אתה פחות יודע

אבל יכול לרצות - עד אין סוף, יכול להתגעגע, הגעגוע של הנשמה זו המציאה...…