אמונה

post_audio
לפני 5 שנים

קרליבך - 150 $ - התקרבות לישראל הינה התקרבות לה'

יובל משתף על ערב  שישי...

גרשון מספר סיפור על נישואין (מצחיק)

עומק האמונה - הכרת האינסוף שאנחנו לא יודעים כלום

האחיזה…

post_audio
לפני 5 שנים

שיתוף חברים

קטע לעילוי נשמת האדמו"ר מפיסצנה

אמונה - למה עזבתנו...?!   כלפי ה' זה טוב

לחשוב שמלוא הארץ כבודו והוא נמצא פה איתך

post_audio
לפני 5 שנים

דור המבול - אורות ללא כלים -עריות, וגזל -ללא גדרות וגבול, רוצים אור אין סוף

ביטוי פשוט לתיבה - גבולות - גבולות כדי להגיע לקדושה - ד' אמות הלכה

 - מעשה במטר - רבי נחמן - …

post_audio
לפני 5 שנים

חטא המרגלים בחיי... מתוך חופש הבחירה והרצון לברר...

נשמת המרגלים היתה גבוהה מארץ ישראל - בחינת לאה

חטא האדם הראשון - ניתוק בין שמיים לארץ בין החיבור של…

post_audio
לפני 5 שנים

אנחנו תלויים באהבה שלנו - לא חידוש המוח, אלא חידוש הלב - ממנו תוצאות חיים

יש צורך בתבלין ותרופה - הסוד- המקום הכי גבוה מושך חסדים למקום הכי נמוך

העיכוב הינו בתפיסת החיים המדומיינת…

post_audio
לפני 5 שנים

"...עיקר השמחה בנקודת האמת שבלב האיש הישראלי..."

אם אין שמחה - אתה לא בתדר/בניגון המדוייק לך

הצלחה - קשר עם ה' כל מקום בעליה ובירידה

דרך להגיע אל האמת - געגועים וכיסופים…

post_audio
לפני 5 שנים

מצווה ראשונה - החודש הזה לכם (רש"י - משה התקשה על חידוש הלבנה, מדרש - התמעטי, "בי מלכים ימלוכו")

הלבנה בעת קבלת האור גם מחזירה אור ובכך מעצימה את משפיע האור

האדם - בעת הקשבה נקייה…