עקב

post_audio
לפני 3 שנים

זמן - לבוש להארה רוחנית, בהזדכותך מתאפשר לך לחוות זאת.

טו באב - נחמה - פוטנציאל להתחדשות

מדרש - על נחמת ירושליים - רק כשה' מנחם - מתנחמים

אין לנו…

post_audio
לפני 4 שנים

בעלש"ט - עקב ואתחנן

מתנת חינם

לימוד תורה לשמה

לימוד הלכה - ללמוד איך אבא מלמד אותך ללכת

בתמימות. ד' אמות הלכה זה הוא ממש

כשלומד מיישב עצמו לפני מי הוא לומד

post_audio
לפני 4 שנים

לחזור לחוש - מבשרי אחזה אלוקה

כל רגש ותחושה הם הזדמנות לקשר עם ה'

עקב - מצוות שדש בעקביו

עקב תשמעון - לחדש השמיעה על העקב/ההרגלים שלך

החזרת הרגש והחיות לדברים ההרגליים…

post_audio
לפני 5 שנים

עקב - רש"י : אלו המצוות הקלות הדש בעקביו...

היחס בין האורחים לבני הבית

עשייה מתוך הרגל, ביחס לעשייה מתוך השקעה וחד פעמיות

גסות ללא הרגש - פעולה טבעית ללא מחשבה

עקב…