קרליבך

post_audio
לפני 4 שנים

@$@ ניגון יצחק מאיר @#@#@

התבודדות - לחוות ממקום/מימד אחר לגמרי

חיבור יחידי שיש לך עם המציאות

מקום מלא אור ומשמח - לא כי קרה משהו, אלא כי אתה שם

יש חיצוניות ופנימיות…

post_audio
לפני 4 שנים

לחדש את הרצון

קריליבך: קבלת כלי חדש לאור שהוא עדיין מעבר לכלים שלנו

הפחד - לא מכיר את מה שמעבר לעצמי

הספק - אני לא יודע מי אני, האם אני ראוי למה שהקב"ה רוצה ממני ?!

מי…

post_audio
לפני 5 שנים

2 שלבים בתיקון  - קרליבך

החזרה בתשובה שלי... כיפה ראשונה... ועוד...

post_audio
לפני 5 שנים

עבודה מול הבלבול - ביחס למציאות ולא לבלבול, את הבלבול יש לחבק - ולהתמלא מהקשר

לא לתפוס צד בעבודת ה'

קרליבך על כסליו

ליקוטי הלכות/ציצית ה' - עיקר התוכחה - שיר של חסד - להטות…

post_audio
לפני 5 שנים

** אורות פרשת תולדות **

הגבורה נובעת מהחסד

צמצום החסד בגבורה מאפשר קבלת אור

תפילת יצחק על הריון רבקה - משיכת ה' לתוך תפילתך

תפילה על חסרון

התבודדות על קשר

post_audio
לפני 5 שנים

קרליבך - 150 $ - התקרבות לישראל הינה התקרבות לה'

יובל משתף על ערב  שישי...

גרשון מספר סיפור על נישואין (מצחיק)

עומק האמונה - הכרת האינסוף שאנחנו לא יודעים כלום

האחיזה…

post_audio
לפני 5 שנים

המשך לימוד הלכות על ברכות

קרליבך - מעילו של הרבי מאלכסנדה

ניגון סיום...

post_audio
לפני 6 שנים

סיפור קרליבך - גוד פורים

4 מצוות / צינורות החג

טללי חיים - עד דלא ידע - סילוק הדעת מהאדם

השגה למעלה מטעם ודעת - עיקר הידיעה שלא נדע

מ"אם הדרך" - למשוך אור לימים

post_audio
לפני 6 שנים

ברור הניצוצות דרך האיש הישראלי במחשבה דיבור ומעשה

חיבור של החיים - קדושה לעומת הטומאה / פירוד

ירידה תכלית העלייה - להיות בצמצום באור

עיקר המעלה - שהנידחים שבתוכי מתקבצים…

post_audio
לפני 6 שנים

קרליבך - החריש והקציר, הקציר הוא בזכות דמעות החורש

חורש - עובד באמונה ללא ראיית התוצאות, להאמין שגם הלא טוב יתהפך לטובה

קוצר - להראות לעולם את הטוב

התפילה - הכלי של היהודי…

post_audio
לפני 6 שנים

זיהוי - היכן ההרגשות מושרשות

במחשבה וברגש

זילזול בזולת - ריחוק מפנימיותך

גאוה - חסימה לשפע האלוקי

החלק שבי שמרגיש - מתפלל שאשוב

דרדסים

הסביבה משקפת את…

post_audio
לפני 6 שנים

על האמת והטוב שבי

חיי מוהר"ן - אהבת חברים

שכל העולם יתמהו על אהבתנו...

אהבת ישראל ככלי לשפע - כלליות

אם הלב אוהב ישראל - הרי הוא כלי

סיפור מקרליבך