שמחה

post_audio
לפני 2 שנים

יובל עם חבר : 

והוא אומר לי "אני מתחיל להתבלבל" אני עומד בהר הבית ואומר "וואלה אני יהודי בארץ ישראל" אמרתי לו "קיבלת התקפה מהנשמה". והוא אומר לי "וואו, בדיוק".

הוא אומר לי זה כנגד כל…

post_audio
לפני 4 שנים

"...עיקר השמחה בנקודת האמת שבלב האיש הישראלי..."

אם אין שמחה - אתה לא בתדר/בניגון המדוייק לך

הצלחה - קשר עם ה' כל מקום בעליה ובירידה

דרך להגיע אל האמת - געגועים וכיסופים…

post_audio
לפני 4 שנים

לעבוד את ה' בשמחה, זהו התיקון והנקודה הקדושה של כל המצוות

שמחה על הקשר הפשוט - הפנימי הנעלם - ללא מילים

הקבלה בין כלי המשכן למבנה האדם - המשכן נבנה מהנקודות הטובות של כל אחד