תורה ט' - ליקוטי מוהר"ן

post_audio
לפני 5 שנים

מסע למצוא את התפילה שלנו

נוכחות אנטימית עם ה'

חידוש הקשר עם ה'

מול / עם / רק

כמה אמונה - ככה תפילה

כרוחב הלב - רוחב הקשר

post_audio
לפני 5 שנים

רבי נפתלי והחלום

קבלת חיות בעולם הזה

להכניס כוח לאותיות התפילה

זוכה להקשיב כראוי לתיבות התפילה שיוצאות ממך

post_audio
לפני 5 שנים

לעורר את היוקר

ללכת עם התורה בהתמדה ומיקוד

הכנסת מטען רגשי

ליצור קשר פנימי עם האינסוף

עונג בתפילה

ברוך אתה ....

post_audio
לפני 5 שנים

פרישת ידיים - וכוח מהתפילה

התחברות לאותיות - באמונה

הסבר על העבודה עם האותיות

post_audio
לפני 5 שנים

חלק ב - 12 שבטים כנגד 12 מזלות

תפילה מביאה אותך למקום מעל הטבע

חלק ג - מחשבות זרות בתפילה

יש פתחים בחושך - באמצעות דיבור של אמת

החושך דוחף לחיפוש של האמת