ויגש

post_audio
לפני 5 שנים

יאיר פרג משתף על האזכרה של אבא

יאיר מספר על משפחה וילד

ויגש : מפגש בין משיח בן יוסף למשיח בית דוד - לברור ה' בעולם

קרליבך - ויגש חורש בקוצר - התאחדות

חורש - יהודה,…

post_audio
לפני 6 שנים

קרליבך - החריש והקציר, הקציר הוא בזכות דמעות החורש

חורש - עובד באמונה ללא ראיית התוצאות, להאמין שגם הלא טוב יתהפך לטובה

קוצר - להראות לעולם את הטוב

התפילה - הכלי של היהודי…

post_audio
לפני 6 שנים

אהבת חברים - סגולה להתמדה

פרשה - יהודה מדבר עם ה', שיתן לו כוח...

ללמוד להרגיש בהכרה את היצירות הפנימיות ולהוציא אותן מהכח אל הפועל

מפורסם של שקר - משהו פנימי שאינו שייך לך…