וירא

post_audio
לפני 3 שנים

איך להיות ברגע ? להיות קשוב ובכנות לפגוש את מה שעובר עלי

כל תחושה מביא לי הקדוש ברוך הוא

מה זה הגעתי ? להיות במודעות לחוויה הפנימית - חיבור בין פנימיות לחיצוניות

וירא אליו -…

post_audio
לפני 4 שנים

"וירא אליו..." - מצוות ביקור חולים, הארת הפנים, מתוך השתדלות פרטית נפתח צינור להחיות את החולה

החולים הקשים מושכים שכינה וחסד ממקום יותר גבוה ודווקא בגלל החולי…

post_audio
לפני 5 שנים

הקדמה מהפרשה - וירא

יצירת רשימה טובה בנפש,

שיכולה להחיות עצמו תמיד...

התגלות נצחית מול רישומי חסימה חולפים

למצוא בעצמי עם הנשימה

עבודה 20 דק.

post_audio
לפני 5 שנים

בין הגר לשרה - ניסיון העקדה

עד כמה האמונה חיה בי...

תן לי תפילה שמה שעובר עלי - "בסדר"

לחזור להיות מעורסל - ע"י ה' יתברך

post_audio
לפני 5 שנים

המתנה בפתח הקדושה

קרוב ה' לכל קוראיו

זוגיות - אור חוזר

סיפור על ביצים...

השתפכות הנפש

שיהיה לך טוב עם עצמך עכשיו !