וישב

post_audio
לפני 4 שנים

כל דבר בקדושה מצריך הכנה והזמנה - של הרצון - כח מניע

אתגר - איך הרצון שלי מחובר לעשייה הבסיסית שלי כעת

מושב הרצון בלב - ואת הלב צריך ללבב...

איך אני…

post_audio
לפני 4 שנים

דגל מחנה אפריים - במקום שיש השראת שכינה(הצדיק), נשאר הרושם לעולם

ייחוד - לעשות בתחתוניים ולכוון בעליוניים - מחבר מציאות חיצונית למקום אחד

האחדות הפשוט בתוך המציאות המשתנה

אין…

post_audio
לפני 5 שנים

"ראה דיוקנו של אביו" - העלאת המידות

מידות מחפשות לחזור לשורשן - תשוקה לאין סוף

הפשטת הלבושים

מה שאני עובר - זה המפגש עם הקב"ה

חנוכה - מסירות נפש

הודאה על האמת -…

post_audio
לפני 5 שנים

מחויבות העיקרית של האיש הישראלי - להתחדש

"אלה תולדות יעקב יוסף"...

לפגוש את כל הקומה שלך...

יוסף - הולך ומוסיף (נרות חנוכה) - דעת ברחוקים

מפגש בגובה עיניים - "טינג"…

post_audio
לפני 6 שנים

שלמות העיצה ולדבר מהתכלית - היקבצו בני יעקוב

וישב - השמחה בעבודה הפנימית ועבודת התיקון

לקבל את הגזרות עם רווחי ההשגחה "בטוב"

בית הילל ובית שמאי שבתוכי בהתאם למציאות והצורך…