שתי דקות ימימה

post_audio
לפני 2 שנים

לפעמים ה'אבל' הזה בנפש יכול להתחזות למחשבה.

post_audio
לפני 2 שנים

מתקרב ובעצם לא. מדבר ובעצם לא. להתחיל להתבונן בתנועת חיים זורמת בלי עצירות. 

post_audio
לפני שנה אחת

לימודי ימימה מתחילים בכניסה פנימה לתוך נפשנו, בתשומת לב פשוטה - מה שלומך? 

ואחרי כן מתחילים לעשות סדר בחלקי הנפש - מי מיטיב איתי ומי פחות.