post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת

שער הגלגולים לצפיה

כולל "מבקשי ה' " משרת את תושבי בית-אל רבתי, מזה כ-15 שנה.

בכולל מבקשי ה' לומדים ב"ה, כל ימות השנה 365 יום! ללא חופשות - כולל שבתות וחגים.

כמו כן, הכולל פתוח לכל מי שרוצה ללמוד עצמאית או לחברותות שונות - במשך כל היום.

בכולל מתקיימות תפילות בשבתות, חגים. תעניות וכו'. בימות החול, מתקיימת רק תפילת ערבית.

בערבי שבתות, התפילה מוקדמת כדי להוסיף מהחול אל הקודש. אנו מקדימים בזמן הקיץ כחצי שעה לפני כניסת השבת (שעון י"ם), וכרבע שעה בחורף.

סוג האנשים המשתתפים מגוון ורחב מאוד : אנשים, נשים, ילדים, פנסיונרים, עולים חדשים - מרוסיה, אתיופיה, צרפת, אמריקה. אנגליה, ארגנטינה ... - בחורי ואברכי הישיבה והמכינה, בעלי בתים, חיילים ורבנים. כמו כן כל קשת המקצועות: עבודות כפיים, מהנדסים, רופאים, מורים. וכן מובטלים.

פעמיים בשבוע - נוסע רכב מלא בלומדי הכולל, לשיעור משותף של שעתיים עם תושבי מודיעין ומעלה לבונה.

פעם בחודשיים, מסיימים את קריאת "הזוהר הקדוש" לתיקון השכינה, ולתיקון כל ישראל - על ידי חלוקה של הספר כולו (בחוברות) למספר חברים.

לרשות הילדים, הקמנו ספריית נוער ע"ש הילד דניאל קינן זצ"ל. קיבלנו וקנינו כ - 200 ספרי איכות המושכים את לב הנוער, כולם קשורים ליהדות. אפשר גם לשאול ספר למשך שבוע, או לקרוא במקום.

הכולל מחזיק ״הוצאה לאור זוטא״. לצורך פרסום, דפי עזר לשיעורים. וכן, להוצאת הספר "שערי אורה" עם ביאור, וביאור מאיר עיניים ל"קיצור הכוונות לרמח"ל".

פעם בחודשיים, עורכים סעודות מצווה רבות משתתפים, לרגל סיום הזוהר הק', והילולות הצדיקים.

הכולל מקיים נסיעות מאורגנות פעם בשנה לציון הרמח״ל בעיר טבריה. וכמו כן פעם בשנה נוספת לשבת חברון. ופעם נוספת בשנה, נוסעים ל״ערב מסעדה בירושלים״ - ביחד עם נשותינו, להודות להן על כך ששולחות אותנו ללמוד.

מוזמנים להצטרף בשמחה!