יחיד וקהילה, סעודה ותודעה – בעקבות עירובי שבת

post_text
לפני 4 שנים

 

שבת - ארוחה אחת ארוכה

אמירה רווחת זו, שנאמרת תדיר ספק כתלונה ספק בסיפוק, קולעת לענ"ד לעיצוב עדין של יום השבת. ליום השבת אכן יש "מסגרת" של סעודה אחת ארוכה, אותה עיצבה ההלכה בכמה…

post_text
לפני 4 שנים

"עיקר עירוב בפת"

כעת ניתן לראות את הקשר בין מושגי סעודה אלה לבין שני סוגי העירוב שהוזכרו לעיל.

עירוב חצרות הוא התקנה המאפשרת להפוך רשויות-יחיד שונות לרשות אחת משותפת…

post_text
לפני 4 שנים

"וקראת לשבת עונג – זו שבת בראשית"[1]

קיום השבת מתוך "מעשה בראשית" נתפס במקורות רבים כעדות על כך שה' הוא בורא העולם…