חיבור בין 4 הפרשיות - שורש רוחני בין הפרשיות - הקשרים הנסתרים בין החלקים השונים בתורה ובתוכי

אמונה בהשגחה המקשרת בין כל החלקים בצורה נסתרת, המזמנת לנו תיקונים נפלאים מכל אחד ואחד, מכל מצב ומצב

איזהו החכם הלומד מכל אדם - מה עליו לתקן בעצמו (בעלש"ט)

חיבור לעבודה הפנימית מתוך הכוח הסגולי, הטוב והמתוקן שבתוכנו (חלק אלוקה ממעל)

הטהרה היא העבודה הפנימית להגיע לעצם הקדושה הטמונה בנו

ישמחו השמיים ותגל הארץ... שם השם המסודר בחודש ניסן.

תיקון - פיסות מהות שלך יותר מתגלות

קרליבך - בניסן, יש מתיקות בעולם וריח טוב - עת רצון לחיבור לאני המהותי שלי, ברור והתחדשות בו

משיבת נפש - עין חרוד