חיבור לזמן העכשוי

הפעולות למציאות נובעות מהיחס הפנימי שלנו כלפיהן

לכל זמן ועת לחפץ מתחת לשמיים

עש"ן - עולם (מקום), שנה (זמן), נפש (אני)

מה אני יכול לקבל/לדלות מהרגע ולא מה אני רגיל להביא

קליפה - חווית השינויים כדבר רע, אל מול האחדות במציאות

ה' רוצה שיעבדו אותו בכל מיני אופנים

הרוחניות היא שורש המציאות

קביעות של קשר עם הזמן העכשוי

רוחב דעת המאפשרת גמישות רגשית

דעת - עצם תפיסת המציאות

גמישות  - שחרור מהתפיסות שלנו ויכולת הכלת מצבים משתנים

ע"י קישור לנקודה השייכת לליבך בעת הזאת

... יהיה איך שיהיה ...

לשמיעה ביוטיוב : https://youtu.be/4vvQsqhG1LU

משיבת נפש - עין חרוד