שמחת ראש חודש, סוד חודש שבט

כחצות לילה - ניגון הגאולה האחרונה

משיבת נפש - עין חרוד