רבי נתן

post_audio
לפני 3 שנים

ללא רבי נתן לא היה נשאר עלה מרבי נחמן

לחיות חיים קרובים

מחויבות שכל הקומה והגילוי שלי יתגלו במלוא הקומה

תלמיד - אור של מקבל, תלמידים שעושים תלמידים

כל אחד יגלה…

post_audio
לפני 4 שנים

אורי - בעל היומהולדת משתף - קשר עם החבורה, נתינת מקום לעצמי

תלמיד - זו המחוייבות לקבל ולהתחדש

זריזות - כשאין פער בין ההבנה הפנימית ליישום

מחויבות ונאמנות פנימית למה שה' רוצה…