ללא רבי נתן לא היה נשאר עלה מרבי נחמן

לחיות חיים קרובים

מחויבות שכל הקומה והגילוי שלי יתגלו במלוא הקומה

תלמיד - אור של מקבל, תלמידים שעושים תלמידים

כל אחד יגלה מפנימיותו את האמת

תיקון דחיקת השעה מול "אני זמין להיות"...

להתקרב ולקרב, לנגן ניגון אמיתי שלי - ניגון אלוקי

ממילא תבוא הגאולה ובית המקדש

לחיות מבפנים-טירת צבי