דברים

post_audio
לפני 4 שנים

קיום ארץ ישראל בשביל בניית מקום לה'

מטרת הזכרון - שאמיתות חיי יתקיימו בזמן הזה

הברכה והקללה הן לפי הכלי שיש לי

כלי -> לפי תפיסת המוחין שלי, תפיסה -> תרגום המציאות

post_audio
לפני 4 שנים

חיבור לזמן העכשוי - ערנות פנימית ומודעות לזיהוי הנקודה השייכת אליך כעת

2 ביטויים בהרגש האור;

1. אור היש - גילוי וביטוי של שמחה

2. אור האין - העדרות…