קיום ארץ ישראל בשביל בניית מקום לה'

מטרת הזכרון - שאמיתות חיי יתקיימו בזמן הזה

הברכה והקללה הן לפי הכלי שיש לי

כלי -> לפי תפיסת המוחין שלי, תפיסה -> תרגום המציאות

אני תופס נכון את המציאות ?!

איך אני יודע ? -> נחת ושמחה אמיתי

רצון להתקרבות למרות מה שאני עובר - אין הצדקה ליצירת מרחק...

ה' תמיד מקרב...

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו