עולם קטן - כתבות

post_text
לפני 6 שנים

קשב משחרר

ידוע שאחד היסודות העיקריים בהתפתחות הרוחנית ובצמיחה הוא פיתוח יכולת הקשבה פנימית. זה אחד מפלאי היכולת האנושית, אשר מבדילה אותנו משאר חלקי הבריאה - הדומם הצומח והחי. הם רק…

post_text
לפני 6 שנים

"לא נעים"

חבר סיפר לי שלקח את בנו לגן שעשועים. באותו זמן רוב האנשים שהיו סביבם נראו כאלו שאינם שומרים תורה ומצוות. האב היקר מוציא פירות מהשקית ונותן לבנו המתוק. והנה הוא מזהה שהילד מתעכב…

post_text
לפני 6 שנים

להתכונן לאור הזורח

באחד השיעורים דיברנו בשם הצדיקים האמתיים על המחויבות לחזור אל "האוצרות הרוחניים" שלנו, כלומר אל הכוחות העצומים הטמונים בעומק פנימיותו של כל יהודי, ולהסכים שזה ממש חלק…

post_text
לפני 5 שנים

הכרת תודה

"זכיתי לאהוב, זכיתי להניק, זכיתי לחבוק תינוקת ותינוק.

זכיתי בהורים, באהבת אח ואחות, זכיתי להיות דודה, זכיתי להיות.

זכיתי בבן זוג, חש ורואה, זכיתי לתקן, שלא תמיד…

post_text
לפני 5 שנים

לעשות בלי לב

בחסדי ה' (הלא מורגשים כרגע) הקב"ה מכין אותי לחנוכה. אני חווה זה זמן ממושך ש'קליפת יוון' מכסה את הלב, "חושך על פני תהום", זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל.…

post_text
לפני 5 שנים

אני רוצה לכתוב כמה סיפורים מהחיים, שקשורים לכוח ההשפעה העצום שלנו זה על זה, שחלקו מודע וחלקו ללא מודעות כלל. כל הזמן אנחנו מקבלים זה מזה ומשפעים זה על זה, לפעמים מול אנשים שאיננו מכירים כלל - חיוך…

post_text
לפני 5 שנים

בחסדי ה' אני יושב בציון הקדוש של התנא האלוקי רבי עקיבא בן יוסף בעיר הקודש טבריה. ברחמיו יתברך נפתחים השמים וגשמי ברכה מזרזפים בהתמדה נפלאה ושוטפים את העיר הוותיקה והקדושה, שאדמתה ספוגה באור נשמות…

post_text
לפני 5 שנים

רפיון בעקבות שעור

שמעתי שיעור בנסיעתי בדרכים, שיעור מרשים מרב גדול ונחשב, אך כששבתי הביתה ויצאתי מהאוטו חשתי חולשה, רפיון כזה, חוסר רצון. השיעור כולו היה אמור לחזק, לתת כוח…

post_text
לפני 5 שנים

מתקפה חזיתית

חבר שיתף אותי מנימי נפשו בניסיון גדול שהוא עובר. בעקבות עניין כלכלי גדול נכנסו הוא ובני משפחתו למצוקה, והמצוקה עוררה בירורים גדולים בזוגיות, בקשר עם הילדים,…

post_text
לפני 5 שנים

כעס קופץ

חבר משתף שיצאו מפיו דברים קשים כלפי אשתו. כעס גדול קפץ מהנפש בלי שליטה. אותי הוא שיתף בכל ההתרחשות אך כאן לא ניכנס לפרטים. בכללות הוא אמר שזה יצא בעקבות משהו שהיא הטיחה כלפיו.…

post_text
לפני 5 שנים

שמע עצמו אומר

עוד יום רגיל בישיבה לכאורה. הוא יושב ליד השולחן עמוס הספרים, נוכח בדיוק בזמן שקבע עם החברותא וממתין, מצפה ומחכה לחברו היקר ללימוד שמתעכב משום מה. הנה הוא מתקשר ואומר שלא…

post_text
לפני 5 שנים

צירי לידה לקראת הגאולה

נשמות רבות משתפות אותי בתקופה האחרונה שהן מרגישות שיש להן יותר ניסיונות מתמיד, ונראה שזה קשור לכך שה' ממש רוצה לגאול אותנו, ואלו צירי לידה, חבלי…