הלכה יומית בחושן משפט - מהספר של הכולל, ביומו תיתן שכרו

post_text
לפני שנה אחת

יום שני -  יא  כסלו

  • אין לצבוע כלים ישנים כדי שיראו כחדשים. ומצוי במכירת מכוניות, למשל, שעושים שיפוץ חיצוני כדי לכסות על תאונה שעברה המכונית, והדבר אסור אלא אם כן…

post_text
לפני שנה אחת

הלכות אונאה ומקח טעות

יום שישי - א  כסלו 

אפרים בכור בן נקדם - לרפואה שלמה

  • אסור להונות את חברו, במקח וממכר, ומי שעושה כן עובר…
post_text
לפני שנה אחת

יום שלישי - יב  כסלו

א.    מי שקנה חפץ וגילה שיש בו פגם, יכול להחזירו אפילו לאחר כמה שנים כל זמן שלא גילה את המום. אולם אם השתמש בו לאחר שגילה את המום, מחל ואינו יכול להחזיר (שו"ע חו"מ…

post_text
לפני שנה אחת

יום רביעי - יג  כסלו

א. כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו המקח, מחזירין. וכל שהסכימו עליו שאינו מום, הרי זה אינו מחזיר, שכל הנושא ונותן סתם…

post_text
לפני שנה אחת

יום חמישי - יד  כסלו

  • משפחה שהגיעה לצימר שהזמינה במושב בצפון דרך האינטרנט, וגילתה שהוא ממוקם במקום שיש בו ריח רע וזבובים – יכולה לבטל את המקח בטענת…
post_text
לפני שנה אחת

יום שישי - טו  כסלו

  • אדם שקנה עוגה שצריך להניחה בהקפאה, והמוכר לא יידע אותו בכך, אי אפשר לדרוש מהמוכר את מחיר העוגה שנהרסה, כי יכול לטעון שחשב שהדבר ברור, או שחשב…
post_text
לפני שנה אחת

יום ראשון - כד  כסלו

  • אסור לעשות סחורה בארץ ישראל בדברים שיש בהם חיי נפש (מוצרי יסוד), באופן שיש כמה מתווכים באמצע הגורמים למחיר גבוה. אך אם יש בארץ…
post_text
לפני שנה אחת

הלכות אונאה ומקח טעות

יום שישי - א  כסלו

  • אסור להונות את חברו, במקח וממכר, ומי שעושה כן עובר בלאו מן התורה שנאמר "אל תונו איש את עמיתו…
post_text
לפני שנה אחת

הלכות שכנים

יום ראשון –  א  טבת – ר"ח  נר ז' של חנוכה

  • כלל הוא בהלכות שכנים שמותר לאדם להשתמש בביתו הפרטי כל סוג של תשמיש למרות שבעקיפין …
post_text
לפני שנה אחת

הלכה יומית בווטסאפ.

יום רביעי – ד טבת

א. אדם שיש לו חצר בדירתו ומתחת לחצרו יש בית מגורים או חנות…

post_text
לפני שנה אחת

יום רביעי – יח טבת

א. דיירי בניין משותף המעוניינים מידי פעם לסייד ולצבוע את הבניין (כגון לפני חג הפסח) יכולים הם לכפות את שאר דיירי הבניין להשתתף בהוצאות הסיוד משום שכן הוא מנהג המדינה…

post_text
לפני שנה אחת

יום חמישי – יט טבת

א. שיפוץ "מקלט" והחזקתו התקינה אינה בגדר 'מנהג המדינה' או 'צורך גדול' לפי שיטות הלוחמה בזמננו בפרט במקומות שאינם סמוכים לגבול, וע"כ לא ניתן לכפות את שיפוצו על דיירי…