נשימה

post_audio
לפני 3 שנים

עיקר הקשר שלך נסתר, והמקום הפנימי שלך הוא המושך (טוב, ביקורת, ביטחון...)

הכח המושך : מושך אלוקות במקומו - כדרך חיים

מנחת יהודה : לקבל כח נסתר בקירבנו - להיות משכן ה'

התעוררות…

post_audio
לפני 3 שנים

נוכח פני ה' - חווית היהודי בפשטות

במידה והיא חסרה, יש חוסר שקט וחוסר סיפוק

מסילת ישרים: להגיע ליראה - ההכרה שיש בורא לעולם, ועומד ממש מולו, והקב"ה מאזין…

post_audio
לפני 3 שנים

הדבר עצמו - מחויבות לקשר עם ה'

חיבור לרוחו של משיח - התגלות זו בחיי

מוהר"ן ח' : חשיבות הגניחות (נשימה ארוכה), השלמת החסרונות, חידוש העולם וחיות האדם - הנשימה

קשר עם הנשמה זה…