post_video
לפני 2 ימים

עולם הנקודים הינו עולם התוהו שעליו נאמר שעשו גדול בשורשו מיעקב.המשך השיעור על עולם הנקודים במשנת האר"י.

post_video
לפני שבוע אחד

עולם הנקודים הוא העולם שממנו מתחילה בריאת הרע.מהי המשמעות של עולם זה בנפש ובהסטוריה?

מה המשמעות של עשרה אורות בעשרה כלים?

כיצד מוסברת בריאת הרע בספר הזוהר ובכתבי האר"י הקדוש

post_video
לפני 2 שבועות
post_video
לפני 4 שבועות

בעולם העקודים עשרה אורות בכלי אחד.מהי משמעותו של עולם זה בכתבי הארי והרמחל? כיצד הוא מתפרש אצל הרב קוק ובהגות חב"ד.מה עולם זה משפיע על חיינו? הרב קןק מדבר על שאיפת המנוחה שמנוגדת לשאיפת התנועה.…

post_video
לפני חודש אחד

המקובלים עלו במעלה העולמות והם מגלים לנו שישנן דרגות קיום שבהן הנשמה שולטת והגוף מבוטל אליה.ישנן רמות שונות בתהליך זה.

מהן רמות אלה וכיצד הן מתבטאות ביחסי גוף נפש אורות וכלים בקבלת הארי.…

post_video
לפני חודש אחד
post_video
לפני חודש אחד

 

קבלת הארי מתארת את צורות החיים של העתיד.אלה הם העולמות : אוזן חוטם פה של עולם אדם קדמון.אלה מצבים שבהם כמעט אין גוף.מהם עולמות אלה וכיצד הם קשורים ליחסי גופנפש

post_video
לפני 2 חודשים
post_video
לפני 2 חודשים
post_video
לפני 2 חודשים

הייחוד הוא בחיבור שבין המציאות החוץ אלוהית למציאות האלוהית.

פרשנותו של הרמח"ל לקבלה מתמקדת בייחודים.מה ההבדל בין הייחודים הקלסיים בקבלה לתפיסה של הרמח"ל?

post_audio
לפני 3 חודשים

הירידה היא חלק מתנועת הרוח.היא תנועת ה"שוב".רק בזמן משגה וירידה מתקיימת עבודת תיקון.

לרב קוק תובנות מעמיקות בנושא והן מקופלות בשיעור זה.

בנתיים אין...

הרב עודד דוד ר"מ בישיבות הסדר ותיכוניות.לשעבר ראש מכינה קד"צ ומשגיח בישיבת הסדר.

מחבר הספרים: אורות הרמח"ל וריש מילין המבואר.

מתמקד בהוראת כתבי האר"י הרמח"ל,הרב קוק והחסידות.

מוזיקאי ויוצר.

למד בישיבת כרם ביבנה,מרכז הרב ואצל הרב שג"ר זצ"ל.

הלימוד בגיבוי והסכמת הרב שמואל אליהו שליט"א.