post_video
לפני שבוע אחד
post_video
לפני 2 שבועות
post_video
לפני חודש אחד
post_video
לפני חודש אחד
post_video
לפני חודש אחד
post_audio
לפני חודש אחד

רדיפת הממון היא ערך החיים? מה נותן לנו השחרור מתודעה זו וכיצד יראה העתיד- ליקוטי מוהר"ן יג.

post_audio
לפני 4 חודשים

מדוע צמים ביום כיפור? מדוע לובשים לבן? היכן נכתבים והיכן נחתמים? מה המשמעות של הכתיבה והחתימה? מדוע מתיר ים נדרים? ר נתן מברסלב עונה על השאלות.

בנתיים אין...

הרב עודד דוד ר"מ בישיבות הסדר ותיכוניות.לשעבר ראש מכינה קד"צ ומשגיח בישיבת הסדר.

מחבר הספרים: אורות הרמח"ל וריש מילין המבואר.

מתמקד בהוראת כתבי האר"י הרמח"ל,הרב קוק והחסידות.

מוזיקאי ויוצר.

למד בישיבת כרם ביבנה,מרכז הרב ואצל הרב שג"ר זצ"ל.

הלימוד בגיבוי והסכמת הרב שמואל אליהו שליט"א.