עבודה פנימית

post_audio
לפני 5 שנים

הקדמה מהפרשה - וירא

יצירת רשימה טובה בנפש,

שיכולה להחיות עצמו תמיד...

התגלות נצחית מול רישומי חסימה חולפים

למצוא בעצמי עם הנשימה

עבודה 20 דק.

post_audio
לפני 5 שנים

החלבן - תפילה, לפנות מקום לאור

לא מה שאני חושב שנכון, אלא מה שה' רוצה

להיות במצב של מפגש משחרר - השקטה והקשבה - פינוי מקום לאור

תרגול בהנחיה של יובל