חיות נפשית נשמתית

post_audio
לפני 5 שנים

בהמשך לשיעור הקודם - "נשמה רואה ואינה נראת"

"נפש החיים" - האדם צלם אלוהים

פעולות האדם - מחשבה דיבור ומעשה פועלות בעולמות העליונים

"דע מה למעלה, ממך!" - ממעשיך דע מה נעשה למעלה…

post_audio
לפני 5 שנים

ראייה נשמתית

רמח"ל - "..יתברר ויתאמת חובתו בעולמו..."

קרבת ה' לי טוב - חידוש - מה מידת ההתקרבות שלי במקום הזה

התקרבות - מציאות נפשית…