ראייה נשמתית

רמח"ל - "..יתברר ויתאמת חובתו בעולמו..."

קרבת ה' לי טוב - חידוש - מה מידת ההתקרבות שלי במקום הזה

התקרבות - מציאות נפשית פשוטה

מה סיבת המרחק ? - הרב קוק : "...שוכחים את מהות הנשמה והכל נעשה מעורבב ומסופק..."

ימימה - "...המהות קובעת למצבים..."

הרב קוק "... תשובה - ישוב אל עצמו..."

המחויבות להסתכל בתוכיות החיים הפנימיים שלנו

איך נזכרים ליצור קשר נשמתי עם חיינו ? - מתוך הגמרא מסכת ברכות

כפי שהקב"ה לעולם כך הנשמה לגוף, רואה ואינה נראת

&@.. ניגון .. @&

הנשמה צופה - משקיפה

מידת הרוחק היא מידת ההתקרבות הנכונה

מה המידה הנכונה ? -- תחושת נחת רוח ושמחה

אני זה לא תחושת הגוף/הרגש שלי

פיתוח מידת הרחוק מאפשרת בחירה אלוקית ולא רגשית - כח ההתבוננות

קישור ליוטיוב : https://youtu.be/d-cRSSNSrDo

לחיות מבפנים-טירת צבי