ספירת העומר

post_audio
לפני 2 שנים

ספירת העומר -

עומר התנופה - תנו - פה

מעבר ממאכל בהמה למאכל אדם  - מה מזין אותך ?!

דרך הספירה - 1. להראות חשק למתן תורה- ע"י הרצון, 2. המתנה למתן…

post_video
לפני 4 שנים

סודות ספירת העומר!

התעוררות להעצמה בימים הקדושים,
חיזוק ודיוק בתיקון המידות.

וגם ניגונים ואהבת חברים

post_audio
לפני 4 שנים

סודות ספירת העומר!

התעוררות להעצמה בימים הקדושים,
חיזוק ודיוק בתיקון המידות.

וגם ניגונים ואהבת חברים

post_audio
לפני 4 שנים

עבודה של מט' שערים מטומאה (אטימות) לקדושה

סיפור של קרליבך על שביעי של פסח והשתנות הים / שלי

post_audio
לפני 4 שנים

ספירת העומר ועבודת המידות הפנימיות

שיר של יצחק

ברכות מהלב לאודי מהחברים