סודות ספירת העומר!

התעוררות להעצמה בימים הקדושים,
חיזוק ודיוק בתיקון המידות.

וגם ניגונים ואהבת חברים

לחיות מבפנים-טירת צבי