עבודה של מט' שערים מטומאה (אטימות) לקדושה

סיפור של קרליבך על שביעי של פסח והשתנות הים / שלי

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו