במדבר

post_audio
לפני 2 שנים

במדבר - באור התקופה - הכנה לשבועות

יובל - מענה לשיתופים - ללא השיתופים

שירה וריקודים

post_audio
לפני 3 שנים

הברור באדם עצמו - עבודה פנימית - התקרבות לה'

כח הדיבור והשפע ממנו

צרות הנפש באות מהדיבור והלשון

4 סוגי דיבור - צדקה, תשובה,עשירות ומלכות

הציר - אור האמת שיאיר בדיבור…

post_audio
לפני 3 שנים

זמן של הקשבה, להוריד את המסכות האישיות, להיות קבועים מתחדשים

במדבר / טללי חיים

מעבר בין דור המדבר לדור ארץ ישראל - בכלליות ובפרטיות

במדבר -…

post_audio
לפני 4 שנים

כלים גמישים ותורת ההשתוות - סיפור של יובל על השתנות שלו

ואתחנן מהבעלש"ט - ובקשתם משם את ה' אלוהיך ומצאת.

משם - מהבחינה ששם את נמצא…

post_audio
לפני 5 שנים

ניגון

שפכי כמים ליבך

אי אפשר לאדם להכיר את האמת אלא ע"י תפילה ואמונה

post_audio
לפני 5 שנים

בעלש"ט : לברוח מגואל הדם שהינו הס"מ, המנסה להרחיק אותך מעבודת השם

רוצח הנפש אחרי המעשה (החטא) - תופס אותך על רגשות האשם ולא רק על המעשה (עצבות וייאוש מעצמך)

ערי המקלט :

post_audio
לפני 5 שנים

סיפור אישי יובל

בעלש"ט: מב' מסעות, הינן מסעות אישיים מרגע הלידה, עד בואו לארץ החיים העליונה

להורות הדרך הישר של האיש הישראלי - מסע חייו

רגע הלידה -…

post_audio
לפני 5 שנים

@#@... שירה ...@#@

"בקנאו את קנאתי"... קנאה בשורה אהבה - ברית שלום

הכהונה שבי, חסד, אהבה הקדושה

מוהר"ן לד' - חרפה שברה ליבי -  לקשר ליבו לנקודה…

post_audio
לפני 5 שנים

כח הבחירה - "לינו פה הלילה"

בלעם שבתוכי - קומבינות על ה' בשם חופש הבחירה

למשוך את ה' לרצוני...אולי בכל זאת ילך איתי...לעשות רצוננו כרצונו...

פתיחה…

post_audio
לפני 5 שנים

ניגון ואיזון של עבודה פנימית

בעניין הגבהות - הקטנות והגדלות בקדושה

הגבהות מטהרת את הטמאים והרחוקים שבתוכך - 

עכשיו כשהתרחקת ->…

post_audio
לפני 5 שנים

חוקה - גזרה בלא טעם

אין לערער/להרהר על כל המצוות

איך אתה יודע שאתה מתקדם - אתה פחות יודע

אבל יכול לרצות - עד אין סוף, יכול להתגעגע, הגעגוע של הנשמה זו המציאה...…

post_audio
לפני 5 שנים

חודש תמוז - "כל רדפ-יה, ישיג-וה " - חודש של דין - אהבה מסותרת, מעל העולם ובתוך העולם

קורח - לחוש את המחלוקת לפני ההבנות השכליות