כלים גמישים ותורת ההשתוות - סיפור של יובל על השתנות שלו

ואתחנן מהבעלש"ט - ובקשתם משם את ה' אלוהיך ומצאת.

משם - מהבחינה ששם את נמצא

לאפשר למציאות שלנו להתגלות בכל הבחינות

מודעות ועירנות למפגש עם ה' בכל רגע

חוויה אישית מייצרת את החוויה האלוקית

הכשרת האברכים - כל הארץ כבודו - האור בדפנות הכלי - הכל אלוקות

כשאתה מסתכל על העולם אתה מביט על האלוהים והאלוהים מסתכל עליך

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו