שמיעה מעוררת ונפלאה

שנה טובה...

לחיות מבפנים-טירת צבי