חיי שרה

post_audio
לפני 3 שנים

הקב"ה נמצא עכשיו - כל השאר דמיונות שלנו

התרגשות שאינה משבשת את הניגון שלך

אדיש - מחיצה שהאדם שם לו בחיים

עבודת שורשים - אברהם  יצחק  יעקב

בחינות רוחניות לחיבור שלנו עם…

post_audio
לפני 4 שנים

עבודה - לקלוט, לאחוז, לשחרר

להיות בקשר מבלי לתפוס עמדה

שלבי התרגיל

1. ישיבה נוחה

2. עצימת עיניים  - להיות בקשר עם פנימיותי

3. להקשיב לנשימה -…

post_audio
לפני 4 שנים

אריה משתף

קדושת הלוי - שרה גרמה חיים לשנים שלה (יש שנים גם ללא חיים)

אחריות שלך שיהיו שם חיים

חיים - דבקות בה' (להתקרב לחיבור השלם)

מחויבות לדחיפה פנימית

קהלת -…

post_audio
לפני 4 שנים

חוברת חברותא - פרסום דרך אמונה פשוטה

הוראות לחברים... מעלת החברים

הידברות יחד מתוך האמת, של קבלת החיסרון והחולשה האישית

ניסיונות שהחברותא מפגישה...

צריך להגיע לאהבה…

post_audio
לפני 4 שנים

מה זה חיים ?

מה זה רשע ?

 מה זה צדיק ?

איך באים לימים ?

איך להגיע ?

מהו עיקר התיקון ?

post_audio
לפני 5 שנים

יאיר מספר - טסט לאוטו...

קבלת הדעת זה החסד שעושים יתנו הצדיקים

" ועשה חסד עם אדוני אברהם"...

החסד האמיתי התקרבות לה'

אומץ - לשחרר את מה שאנחנו מבינים על המציאות

post_audio
לפני 5 שנים

טללי חיים: הברכה הגנוזה בהתבטלות לה'

ביטול הישות החיצונית -ביטול הצורך להבין ולהרגיש כל דבר (דעת ורגש)

להיות נציג וממשיך שפע של הקב"ה

פנימיות האדם דבוקה באל חי וחיצוניותו…

post_audio
לפני 6 שנים

זיהוי - היכן ההרגשות מושרשות

במחשבה וברגש

זילזול בזולת - ריחוק מפנימיותך

גאוה - חסימה לשפע האלוקי

החלק שבי שמרגיש - מתפלל שאשוב

דרדסים

הסביבה משקפת את…

post_audio
לפני 6 שנים

פתיחה - לבוא בימים - להיות נוכח

מהלך אליעזר - חלבן - בראשית עמוד שמא.

לדעת מקומנו - גילוי כשרוננו

בביטול החיצוניות מתמזגים בפנימיות

להיות ענף המשתלשל ממנו יתברך