זיהוי - היכן ההרגשות מושרשות

במחשבה וברגש

זילזול בזולת - ריחוק מפנימיותך

גאוה - חסימה לשפע האלוקי

החלק שבי שמרגיש - מתפלל שאשוב

דרדסים

הסביבה משקפת את התיקון

מעשה באגוזים ותאנים

סיפור של קרליבך

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו