הקב"ה נמצא עכשיו - כל השאר דמיונות שלנו

התרגשות שאינה משבשת את הניגון שלך

אדיש - מחיצה שהאדם שם לו בחיים

עבודת שורשים - אברהם  יצחק  יעקב

בחינות רוחניות לחיבור שלנו עם האלוקות

רואים את עצמינו בתורה

טוב  -קרבת אלוקים לי טוב

התקרבות לעצמך - קירבה זה מצב לא רעיון

נפש - היכל המחשבה והרגש

קירבה - לב פתוח / שיהיה לך טוב עם עצמך

חיי שרה - "גרמה חיים לשנים שלה" - רבי לוי יצחק מברדיטשב

לבוא בתוך הזמן.. מה עושים כדי לבוא...מה מונע ?!

שיתופי חברים

- התעסקות עם העבר והעתיד

- תלות בחברים

- קרליבך - אם אתה רוצה להיות בקשר - תיצור קשר

רוצה להיות אהוב - תאהב

מה מאפשר להיות בזמן -> הרפייה-> מאמץ נוצר כאשר יש דרישה פנימית לשלמות/התנייה

החיבור ליום - מתחיל בזיהוי של המצב שלך !

כיצד מוצאים ?! נקודת החבר, הצדיק ושיח עם ה' - התבודדות

ניגון

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו