פתיחה - לבוא בימים - להיות נוכח

מהלך אליעזר - חלבן - בראשית עמוד שמא.

לדעת מקומנו - גילוי כשרוננו

בביטול החיצוניות מתמזגים בפנימיות

להיות ענף המשתלשל ממנו יתברך

להיות בהכרה לגילוי האלוקי שבתוכך

צינור כלי לברכה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו