ספר הזוהר חושף קצת מעבר לדיון של קורח, והאר"י מקשר את הסיפור הזה לסיפור הרבה יותר עתיק בהיסטוריה. כל זה, הוא גם לעבודת הנפש הפרטית. 

https://rebrand.ly/brit - לקבוצה שקטה של תכנים בתחום ימימה ופנימיות התורה.

פרשת שבוע