אחד הביטויים המקובלים בתרבות היהודית הוא עבודת ה', עבודת אלוהים. בהבנה המורגלת פירושו, לבטל את רצונך מפני רצונו, לשים בצד את מה שאתה רוצה ולהסכים לעשות מה שהוא רוצה. כשאני מדבר על קשר חי עם אנשים ועם אלוהים, שיש בו שיחה וחירות, הרעיון של העבד תמיד עולה בשיחות. דרך הסיפור של הפרשה שלנו אני רוצה להסתכל על העניין הזה - עבד - לא מה שחשבתם. 

פרשת שבוע