פשוט להקשיב ולשמוח...

מצוות החג, קשר עם המגילה ושמחה פשוטה... כל הפושט יד נותנים לו...

 

יובל לויטה

לחיות מבפנים-טירת צבי