הקרב בין CASE ל- JOHN DEER - הקרב בין שטריימל לספודי...

מוהר"ן - תורה כה' תנינא - התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מהכל

מה שמאפשר להתמיד זה הערך והחשיבות של הדבר עבורך בשערי הלב (שיעור הלב)

בטטה - להיות עם כל מצב, אבל עם ה'...

התמודדות מול המעמד - מי אני, המפגש עם עצמי...

תפילה על החסרון בקשר עימו

לפרש שיחתך - את מה שעל נפשך

התכלית להתקרב לה' - הכי טוב בעולם

פיך מדבר את ליבך - תענוג

להרגיל עצמו תמיד

לפרש שיחתו בפשיטות

ואם לא יוצא... אז רק תרצה... תבנה כלי עם הרצון

להתבודד על ההתבודדות - לעשות מהתורה תפילה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו